Arcuation Alveolaris teriminin tıbbi anlamı; anat. Processus alveolarisin yaysı erkin kıyısı.