Arcuation Palatoglossus teriminin tıbbi anlamı; anat. Çağlacık çukurunun (fos. tons.) önünde, damaktan dile uzanan ve aynı adı taşıyan kasın üzerinde yer alan sümükdoku kıvrımı.