Arcuation Palmaris Profundus teriminin tıbbi anlamı; anta. Arteriae radialisin, uzun bükücü kirişlerinin altında bulunan, uzantısı olan ayanın derin eğmeci.