Arcuation Palmaris Superficialis teriminin tıbbi anlamı; anat. Ayanın, ayasal akörtüyle uzun bükücü kirişleri arasında yer alan ve ana kaynağı arteriae ulnaris olup ayrıca arteriae dad. le de ağızlaşan, yüzeysel eğmeci.