Arcuation Palpebralis Superior teriminin tıbbi anlamı; anat. Yukarıda tarsus'un üzerinde arteriae palp. med. ve lat. arasındaki bağlantı.