Arcuation Senilis teriminin tıbbi anlamı; anat. Yaşlı insanların kornea çevrelerinde görülen mat bir halka.