Arcuation Tendineus teriminin tıbbi anlamı; anat. Kiriş yayı.