Arcuation Zygomaticus teriminin tıbbi anlamı; anat. Elmacık eğmeci.