Arenation teriminin tıbbi anlamı; n. Sıcak kumbanyosu, sıcak kumile tedavi.