Areola Arm-Pit teriminin tıbbi anlamı; Silah yarası hale çukuru.