Areola teriminin tıbbi anlamı; n. Ayla, areol; 1. İnsan memesi etrafındaki siyah daire; 2. Çıban etrafındaki siyahlık.