Arginase teriminin tıbbi anlamı; n. Arjininleri parçalayan bir karaciğer enzimi.