Argon teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. A sembolü ile bilinen, Atom no: 18 ve Atom ağırlığı: olan kimyasal element, argon.