Argyrol teriminin tıbbi anlamı; n.biochem. Protein ihtiva eden gümüş bileşimi (antiseptik olarak kullanılır).