Aristotle's teriminin tıbbi anlamı; Aristo anomalisi: Çaprazlama tutulan baş ve işaret parmakları arasına kalem gibi küçük bir cisim yerleştirildiği zaman, yanlış olarak iki şey varmış gibi his alınması;