Around teriminin tıbbi anlamı; prep. Çevresinde, etrafında, peri.