Arrythmia teriminin tıbbi anlamı; n. Bir olayın, normalden daha değişik bir ritmde cereyan etmesi, örneğin kalbaritmileri gibi. Sinus arrythmia, Kalb atımsayısının soluk alınırken artması, soluk verilirken azalması.