Arsenate teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Bir arsenik asid tuzu.