Arsenicated teriminin tıbbi anlamı; a. Arsenikle karışık olan, arsenikli.