Arteria Ascendens teriminin tıbbi anlamı; anat. Çıkan içeriğe çıkan dal.