Arteria Centralis Retinae teriminin tıbbi anlamı; anat. Göz yuvarının yaklaşık 1 cm. arkasında alttan gelerek görme sinirlerine girer ve ağdokunun (retina) içinde dallanır.