Arteria Cerebelli Inferior Arterior teriminin tıbbi anlamı; anat. İmikçiğin (cerebellum) arkaalt bölümüne gider.