Arteria Cerebelli Inferior Posterior teriminin tıbbi anlamı; anat. İmikçiğin (cerebell) arkaalt bölümünü besleyen atardamar.