Arteria Cerebelli Superior teriminin tıbbi anlamı; anat. İmikçiğin dış yüzeyine gider.