Arteria Cerebri teriminin tıbbi anlamı; anat. İmik (beyin) atardamarları.