Arteria Cystica teriminin tıbbi anlamı; anat.Çok geçmeden dallanarak öt torbasının ön ve arka yüzeyine gider.