Arteria Digitales Plantares Propriae teriminin tıbbi anlamı; anat. Parmakların tabansal iç ve dış yüzlerinde uzanan atardamarlar.