Arteria Dorsalis Penis teriminin tıbbi anlamı; anat. Kamış sırtında fascia penis'in altında öne doğru kamış başına değin uzanır.