Arteria Intercostalis Suprema teriminin tıbbi anlamı; anat. Her iki birincil intercostalis atardamarın ortak kütüğü.