Arteria Labialis Inferior teriminin tıbbi anlamı; anat. Alt dudağın kaslarla sümükdoku arasında yer alan, atardamarı.