Arteria Labialis Superior teriminin tıbbi anlamı; anat. Üst dudağın, kaslarla sümükdoku arasında yer alan atardamarı.