Arteria Palpebrales Mediales teriminin tıbbi anlamı; anat. Üst ve alt gözkapağına giden bir atardamar.