Arteria Phrenicae Inferiores teriminin tıbbi anlamı; anat. Böleci alttan besleyen eşli atardamarlar.