Arteria Phrenicae Superiores teriminin tıbbi anlamı; anat. Göğüs kolkasının, alt bölümünün, bölecin komşu bölümlerine giden, küçük dalları.