Arteria Renalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Genellikle birinci bel omurunun önünde başlar ve önceden dallanaraktan böbreğe gider.