Arteria Segmenti Medialis teriminin tıbbi anlamı; anat. Karabağrın içyan bölütüne.