Arteria Segmenti Posterioris teriminin tıbbi anlamı; anat. Karabağrın arka bölütüne.