Arteria Supraorbitalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Gözevi damının altında incis. supraorb'ten alna.