Arteria Suprarenalis Inferior teriminin tıbbi anlamı; anat. Böbreküstü bezine giden dallar.