Arteria Suprarenalis Media teriminin tıbbi anlamı; anat. Doğrudan doğruya kolkadan (aorta) çıkarak böbreküstü bezine giden atardamar.