Arteria Suprarenalis Superior teriminin tıbbi anlamı; anat. Üç böbreküstü bezi atardamarının en üstte olanı.