Arteria Surales teriminin tıbbi anlamı; anat. Baldır kaslarına ve biceps kirişine giden dallar.