Arteria Tarseae Mediales teriminin tıbbi anlamı; anat. Ayağın iç dışlağına giden çok sayıda erkin dal.