Arteria teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. arteriae).