Arteriasis teriminin tıbbi anlamı; n. Arter cidar (duvar) larının dejenerasyonu.