Arteriography teriminin tıbbi anlamı; n. Arter radyografisi.