Arteriola (-Ae) teriminin tıbbi anlamı; n. anat. Kılcaldamardan biraz önce konumlanmış olan küçük atardamar, artercik, atardamarcık, arteriyol.