Arteriology teriminin tıbbi anlamı; n. Atardamarlardan bahseden ilim, arterbilim, arteryoloji.