Arteriorraphy teriminin tıbbi anlamı; n. Atardamar üzerinde yapılan plastik girişim.