Arteriotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Damar kesme ameliyatı, damar anatomisi, arter teşrihi, arteryotomi.